Delimitarea sectiilor de votare

Delimitarea sectiilor de votare nr 2872 din 10.05.2024

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT ORGANIZARE CURSURI

în cadrul proiectului ”SERVICII INTEGRATE SI PERSONALIZATE PENTRU OCUPARE – SIPO”,
POCU/1080/3/16/157553, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014 – 2020

Share This:

ANUNT REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR

Share This:

Adresa nr 9898 din 18.08.2022

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT PUBLIC DE SELECTIE OFERTE

Nr. 486 / 18.01.2022

 

ANUNT PUBLIC DE SELECTIE OFERTE

Pentru EXECUTIA LUCRARILOR in cadrul investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Tibucani, Judetul Neamt”

 

 

IN ATENTIA ORICARUI OPERATOR ECONOMIC

Va aducem la cunostinta ca A.C. Comuna Tibucani  intentioneaza sa contracteze  ACHIZITIA DE LUCRARI in cadrul investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Tibucani, Judetul Neamt”

Date si informatii:

  1. Ofertele se pot depune pana la data de 26.01.2022, ora 12:00, la registratura achizitorului sau prin e-mail la adresa: tibucani@nt.e-adm.ro;
  2. Toate datele si informatiile tehnice se regasasesc la adresa: site-ul Primariei comunei Tibucani.

 

Share This:

ANUNT SUPUNERE DEZBATE PUBLICA

Documentatie privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TIBUCANI, JUDETUL NEAMT

COMUNA TIBUCANI, JUDETUL NEAMT in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TIBUCANI, JUDETUL NEAMT.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 15.10.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: tibucani@nt.e-adm.ro
  • Telefon: Tel./fax: 0233/293402
  • La registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00,  sau prin corespondenta postala la adresa: PRIMARIA COMUNEI TIBUCANI, JUDETUL NEAMT

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local TIBUCANI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.

 

DOCUMENTATIE PENTRU SITE TIBUCANI

Share This: